Split payment i pierwsze ofiary

Są już pierwsze “ofiary” za niedostosowanie się do przepisów związanych ze split payment.

Poza mozliwością skorzystania z rozliczenia metodą “odwrotne obciążenie” przedsiębiorcy stracili takze bezpieczeństwo finansowe związane z brakiem możliwości uregulowania zobowiązań podatkowych. Split payment nie zabezpieczy ich przed brakiem wpłat, a rząd raczej nie zamierza uzależnić powstania zobowiązania od wpływu środków na konto od odbiorcy, a przecież byłby to najbezpieczniejszy sposób zabezpieczenia i przedsiębiorców i fiskusa – metoda kasowa. Oczywiście “odwrotne obciążenie w obrocie pomiędzy podatnikami VAT zupełnie wyeliminowałoby VAT w rozliczeniach między podatnikami i skupiło się na zabezpieczeniu obrotu na styku podatnik-konsument. A tak mamy nowy katalog kar za nowe obowiązki.
Pierwszą z sankcji będzie kara za niezastosowanie płatności w modelu mpp mimo obowiązku ustawowego:

1. niemożność zaliczenia poniesionego wydatku do kosztów podatkowych nabywcy,

2. dodatkowa sankcja o wartości 30% VAT wykazanego na fakturze.

3. odpowiedzialność karnoskarbowa w postaci grzywny do 720 stawek dziennych.

Przypominam tylko, że stawka dzienna, to dzienne wynagrodzenie brutto, wyliczone z zeznania podatkowego.

Drugim typem kar są kary za brak stosownych oznaczeń na fakturze sprzedawcy (oznaczenie „mechanizm podzielonej płatności”)”

1.sankcja w kwocie 30% wartości VAT wykazanej na fakturze,

2. oraz grzywna do równowartości 180 stawek dziennych dla wystawcy faktury.

Od 1 stycznia wchodzi nowy katalog kar za brak kasy on line, za wystawianie faktur do paragonów. Wchodzą też nowe stawki (podwyższone) na szereg produktów i usług. Wprowadzenie nowej matrycy stawek było dla rządu sposobnością do “uregulowania” ich zdaniem zaniżonych rozwiązań.

Stawki 23%, 8%, 5% oczywiście nadal będą miały charakter tymczasowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *