Usługi

TAX EXPERT CONSULTING SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJĄCY OD 01 STYCZNIA 2020

LP

NAZWA USŁUGI

CENA NETTO PLN

1.

PORADA PODATKOWA USTNA

100,00

2.

PORADA PODATKOWA/OPRACOWANIE DOKUMENTU

200,00

3.

WNIOSEK O INTERPRETACJĘ PODATKOWĄ ORD-IN

350,00

4.

ZEZNANIE PODATKOWE/BEZ ZAŁĄCZNIKÓW

50,00

5

ZEZNANIE PODATKOWE Z ZAŁĄCZNIKAMI

70,00

6.

PRZYGOTOWANIE ZGŁOSZENIA DO CEIDG

150,00

7.

PRZYGOTOWANIE ZGŁOSZENIA DO KRS

350,00

8.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY BEZ VAT DO 30 DOKUMENTÓW

150,00

9.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY.Z VAT DO 30 DOK.

200,00

10

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY KAŻDY KOLEJNY DOKUMENT

5,00

10.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DO 30 DOKUMENTÓW BEZ VAT

200,00

11.

KSIĘGA PODATKOWA+VAT

300,00

12.

KPIR KAŻDY KOLEJNY DOKUMENT

5,00

13.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA ZA 1 PRACOWNIKA

45,00

14.

KSIĘGA HANDLOWA DO 30 DOKUMENTÓW

500,00

15.

KH KAŻDY NASTĘPNĄPOZYCJĘ KSIĘGOWĄ

10,00

16.

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE/STRONA

50,00

17.

SPOTRZĄDZENIE INNYCH DOKUMENTÓW /STRONA

50,00

18.

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (BILANS +RACHUNEK WYNIKÓW+INFORMACJA DODATKOWA

3500,00

20.

WNIOSEK KREDYTOWY/RYCZAŁT

350,00

21

ZASTĘPSTWO PODCZAS KONTROLI PODATKOWEJ GODZINA

150,00

21.

WNIOSEK KREDYTOWY/ PKPR

250,00

22.

WNIOSEK KREDYTOWY/ KSIĘGA HANDLOWA

550,00

23.

BIZNES PLAN WNIOSEK O DOTACJĘ

3500,00+

1% WARTOŚCI INWESTYCJI/DOTACJI

24.

PRZEKSZTAŁCENIE FORMY PRAWNEJ

3500,00

25.

WNIOSEK O DOTACJĘ ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ

350,00

26.

OBSŁUGA DLA MAŁYCH PODATNIKÓW-PIERWSZA DZIAŁALNOŚĆ

½ CENY Z CENNIKA PRZEZ 3-MCE

27.

WIZYTA W SIEDZIBIE KLIENTA W GRANICACH MIASTA*

80,00

28.

WIZYTA W SIEDZIBIE KLIENTA POZA GRANICAMI MIASTA DO 50 KM*

150,00

BONUS ZA TERMINOWE REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 2% KWOTY FAKTURY

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY PRZY ZAWARCIU STAŁEJ UMOWY