Zmiany od 1 listopada

1 listopada dla wielu podatników będzie okresem zmian w przepisach podatkowych, zwłaszcza w podatku VAT. Największa rewolucja czeka drobnych przedsiębiorców w branży budowlanej, którzy nie będą już wystawiać faktur z odwrotnym obciążeniem, natomiast obowiązywać ich będzie mechanizm podzielonej płatności zwany potocznie split payment. Za niezastosowanie split payment oczywiście grożą sankcje karne, bardzo dotkliwe, bo dotykające zarówno odpowiedzialności karnej skarbowej, sankcji w podatku dochodowym jak i w VAT.

Od listopada znika też obowiązek składania VAT 27 w związku z likwidacją rozliczeń „odwrotne obciążenie”.

Wchodzą nowe zasady odpowiedzialności solidarnej sprzedawcy i nabywcy za nierozliczony VAT. Uchronić ma od tego również stosowanie mechanizmu podzielonej płatności i tzw. biała księga VAT. Do końca października zgłosić można bezkarnie (?) konto bankowe tzw. firmowe, które umożliwia dokonywanie podzielonej płatności za pośrednictwem rachunku VAT.

Od 1 listopada mamy też wyższą stawkę VAT na czasopisma fachowe. Rząd podnosi ją z 5% na 8%

Dla podatników stosujących obowiązkowo split payment znika z dniem 1 listopada prawo do kwartalnego rozliczenia VAT. Jeszcze nie wiadomo ostatecznie jak potraktować październik. Nowe prawo obowiązuje od środka kwartału i w związku z czym niejasna jest sytuacja rozliczenia za m-c październik, gdzie jeszcze nie obowiązuje zakaz do stosowania metody kwartalnej. Nie wiadomo także jak liczyć okres istnienia tego obowiązku – czy 4 kwartały, określające obowiązek będą liczone od 1 listopada, początku nowego kwartału, czy może 4 kwartały do tyłu i kiedy jest ten właściwy moment do zgłoszenia zmiany metody rozliczenia VAT.

Tax Expert złożył zapytanie do ministerstwa finansów w sprawie stosowania metody kasowej dla podatników zobowiązanych do stosowania split payment.

Oto odpowiedź:

Identyfikator zapytania: 20275238
0110.KIZ.412.7787.2019

Odpowiadając na pytanie informujemy, że przy założeniu, że podatnik rozlicza się z zastosowaniem metody kasowej, wówczas, na gruncie przepisów obowiązujących od 1 listopada 2019 r., rozliczenia nie mogą następować za okresy kwartalne jeśli podatnik w danym kwartale lub w poprzedzających go 4 kwartałach dokonał dostawy towarów lub świadczenia usług, o których mowa w załączniku nr 15 do ustawy, chyba że łączna wartość tych czynności bez kwoty podatku nie przekroczyła, w żadnym miesiącu z tych okresów, kwoty 50 000 zł.

Jeżeli nastąpiło przekroczenie wymienionej kwoty, wówczas podatnik rozliczający się kwartalnie winien zgłosić zmianę sposobu rozliczeń na okresy miesięczne do naczelnika urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *