Usługi

TAX EXPERT CONSULTING SP. Z O.O.

CENNIK USŁUG OBOWIĄZUJĄCY OD 01 MARCA 2023

LP

NAZWA USŁUGI

CENA NETTO PLN

1.

PORADA PODATKOWA USTNA

150,00

2.

PORADA PODATKOWA/OPRACOWANIE DOKUMENTU

350,00

3.

WNIOSEK O INTERPRETACJĘ PODATKOWĄ ORD-IN

700,00

4.

ZEZNANIE PODATKOWE/BEZ ZAŁĄCZNIKÓW

100,00

5

ZEZNANIE PODATKOWE Z ZAŁĄCZNIKAMI

150,00

6.

PRZYGOTOWANIE ZGŁOSZENIA DO CEIDG

350,00

7.

PRZYGOTOWANIE ZGŁOSZENIA DO KRS

750,00

8.

PROWADZENIE DOKUMENTACJI KSIĘGOWEJ RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY BEZ VAT DO 30 DOKUMENTÓW

220,00

9.

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY.Z VAT DO 30 DOK.

350,00

10

RYCZAŁT EWIDENCJONOWANY KAŻDY KOLEJNY DOKUMENT

10,00

10.

PODATKOWA KSIĘGA PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW DO 30 DOKUMENTÓW BEZ VAT

300,00

11.

KSIĘGA PODATKOWA+VAT

400,00

12.

KPIR KAŻDY KOLEJNY DOKUMENT

10,00

13.

OBSŁUGA KADROWO-PŁACOWA ZA 1 PRACOWNIKA

70,00

14.

KSIĘGA HANDLOWA DO 30 DOKUMENTÓW

750,00

15.

KH KAŻDY NASTĘPNĄ POZYCJĘ KSIĘGOWĄ

10,00

16.

SPRAWOZDANIE STATYSTYCZNE/STRONA

100,00

17.

SPORZĄDZENIE INNYCH DOKUMENTÓW /STRONA

150,00

18.

SPORZĄDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO (BILANS +RACHUNEK WYNIKÓW+INFORMACJA DODATKOWA

2500,00

20.

WNIOSEK KREDYTOWY/RYCZAŁT

350,00

21

ZASTĘPSTWO PODCZAS KONTROLI PODATKOWEJ GODZINA

150,00

21.

WNIOSEK KREDYTOWY/ PKPR

350,00

22.

WNIOSEK KREDYTOWY/ KSIĘGA HANDLOWA

750,00

23.

BIZNES PLAN WNIOSEK O DOTACJĘ

3500,00+

1% WARTOŚCI INWESTYCJI/DOTACJI

24.

PRZEKSZTAŁCENIE FORMY PRAWNEJ

3500,00

25.

WNIOSEK O DOTACJĘ ROZPOCZYNAJĄCYCH DZIAŁANOŚĆ

700,00

26.

OBSŁUGA DLA MAŁYCH PODATNIKÓW-PIERWSZA DZIAŁALNOŚĆ

½ CENY Z CENNIKA PRZEZ 3-MCE

27.

WIZYTA W SIEDZIBIE KLIENTA W GRANICACH MIASTA*

150,00

28.

WIZYTA W SIEDZIBIE KLIENTA POZA GRANICAMI MIASTA DO 50 KM*

200,00

28.

ORGANIZACJA DZIAŁU KSIĘGOWEGO W FIRMIE

analiza potrzeb, rekrutacja kadry, dostosowanie oprogramowania, schematy zarządzania działem finansowo-księgowym

5500,00

+ poniesione koszty

BONUS ZA TERMINOWE REGULOWANIE ZOBOWIĄZAŃ 2% KWOTY FAKTURY

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ NEGOCJACJI CENY PRZY ZAWARCIU STAŁEJ UMOWY